Velkommen til ejerforeningen Tranevænget 2-12. Hjemmesiden er primært rettet mod ejendommens beboere, men ejendomsmæglere og potentielle beboere vil også kunne finde anvendelse af disse sider. /Bestyrelsen

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2017.

Ejerforeningen Tranevænget 2- 12 afholder generalforsamling
tirsdag 7. marts 2017 kl. 19 i selskabslokalerne i Hellerup Klub.
Generalforsamlingen indledes som sædvanligt kl. 18 med en let anretning.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt viceværtfirma

Pr. 1. september 2016 har HP Ejendomsservice Aps overtaget viceværtsarbejdet i Tranevænget 2-12. Arbejdet bliver udført af Nicolaj, som kommer tirsdage fra morgenstunden.
Firmaset telefonnr 46 43 10 10. Der er døgnvagt.

Informationsbrev om maling af vinduer mod gården og operation herreløse cykler.

Informationsbrevet fra april 2016 med en beskrivelse af hvornår og hvordan maling af vinduerne mod gården skal foregå og hvornår og hvordan operation af herreløse cykler sættes igang.
Venlig hilsen
Bestyrelslen

Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2016

Hermed referatet fra generalforsamlingen for året 2015.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Godt nytår - og lidt om affald

Storskrald - haveaffald

Mandag 4. januar falder i uge 1 altså en ulige uge, dvs. den mandag, hvor der afhentes storskrald. Det kan stilles ud ved porten i nr. 6 tidligst kl. 16 søndagen før.
Haveaffald herunder juletræer uden fod eller med fod af træ afhentes i lige uger, første gang 11. januar.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgiv indhold